ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (การย้ายกรณีปกติ)

ประกาศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1, สพป.สุพรรณบุรี เขต 2, สพป.สุพรรณบุรี เขต 3, สพม.สุพรรณบุรี

เอกสารหมายเลข 1 เอกสารหมายเลข 2

หลักเกณฑ์และวิธีการ