แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลด (ฉบับเต็ม) แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี (pdf)  >>>คลิก<<<

ดาวน์โหลด (แผ่นพับ) แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี (pdf)  >>>คลิก<<<