ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมรับเอกสาร และแนวทางการดำเนินการจัดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562

    นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมรับเอกสาร และแนวทางการนำเดินการจัดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี