ศูนย์สอบ ศธจ.สุพรรณบุรี ส่งมอบข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 แก่ตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อดำเนินการจัดส่งให้สนามสอบในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 22 แห่ง

  ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 แก่ตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อดำเนินการจัดส่งให้สนามสอบในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 22 แห่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.00 – 07.00 น.