ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ : โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี และนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการ โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกับการศึกษาสุพรรณบุรี ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมกับนักเรียน ครู ผู้บริหารของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก โดยผู้ว่าฯ ให้ความรู้และสอดแทรกข้อคำถามเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนแข่งกันตอบคำถาม รับเสื้อ “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” และของรางวัลอื่น ๆ โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอบคำถามเป็นที่ถูกใจของเพื่อน ๆ ร่วมสองพันคน พร้อมใจกันปรบมือให้ ในความหมายของธงชาติไทยว่า “สีแดง เลือดเข้มข้นของคนไทย สีขาว ขาวสะอาดศาสนาพาใจงาม สีน้ำเงิน ชี้ชัดกษัตริย์สยาม” ท้ายสุดท่านผู้ว่าฯ ฝากให้นักเรียนรักษากายใจให้แข็งแรง ปลอดภัย รับประทานอาหารดีมีประโยชน์ ออกกำลังกาย ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด และรักษาศีล ๕ อยู่เสมอ