ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศธจ.พิจิตร

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร นำโดย นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร  ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี