ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชาญชัย ทิพเนตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น ๓) โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ