แสดงความยินดี ผอ.สพม.๙ และ รอง ผอ.สพม.๙ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งของ นางนิสา  บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ และ  นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ   และ นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙   ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี