ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ รร.กรรณสูตศึกษาลัย

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ พร้อมด้วยนายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการโครงการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมกับนักเรียน ครู ผู้บริหารของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ในบรรยากาศรุ่นพี่พบรุ่นน้อง โดยผู้ว่าฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นพี่ได้มาเชิญชวนรุ่นน้องลูกน้ำเงิน-เหลือง เยาวชนผู้เป็นความหวังของพ่อแม่ ของชุมชน และเป็นอนาคตของชาติ ได้ดูแลตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีอากาศบริสุทธิ์สำหรับร่างกาย ทำจิตใจให้แจ่มใส เป็นสุข ด้วยการรักษาศีล ๕ ท้ายสุดฝากให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีของยูเนสโก้