ศธจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๖๘ อัตรา

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  นายภูสิต  สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการเรียก รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  โดยมีนายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานการเรียกรายงานตัวครั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งสังกัดประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมจำนวน  ๖๘  อัตรา  ทั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ได้ให้โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติงานกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ  เมื่อท่านก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหารแล้ว สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ เรื่องงาน เรื่องงบ เรื่องระบบ เรื่องคน ขอให้รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดีที่สุด ขอให้รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันสร้างสุพรรณบุรี และขออำนวยพรให้ก้าวหน้าเจริญเติบโตในวิชาชีพครูต่อไป