ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์  ศรีโมรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ