ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมาย นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ