ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์   ศรีโมรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓ โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ