ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้รถราชการ ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้รถราชการ ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้รถราชการ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางสาววาสนา เสร็จกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้