กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ศธจ. สุพรรณบุรี ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องปรามและแก้ไขความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

     วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ. สุพรรณบุรี ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องปรามและแก้ไขความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยออกปฏิบัติการบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏว่า ไม่พบนักเรียน นักศึกษากระทำผิดแต่อย่างใด