กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ศธจ. สุพรรณบุรี ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

  31 ตุลาคม 2563 ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง พื้นที่เสี่ยง เขตอำเภอเมืองขณะนี้ยังไม่พบนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมและการทะเลาะวิวาทแต่อย่างใด