รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 38 ค.(2) จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดกรมบังคับคดี

 

download