เลื่อนการคัดเลือกการเปลี่ยนตำแหน่งย้ายโอนฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ศธจ.สุพรรณบุรี เลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการเื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2)  สำหรับกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป    รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศ