รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีปิดโครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ฯ

16 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ เป็นประธานปิดโครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ฯ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 105 คน