ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)

นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (My Office) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1