ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

      วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี โดยมีนายชาญชัย ทิพเนตร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว