บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

ปวีณ์พร บุญเทียน

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ภิญานิสสรณ์ โพธิ์กลิ่น

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ ชำนาญการ