บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

ปวีณ์พร บุญเทียน

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สุรัตนาพร สมบูรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ ปฏิบัติการ