ศธจ.สุพรรณบุรี ส่งมอบหน้ากากผ้าให้บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

  วันที่ 13 เมษายน 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบหน้ากากผ้า จากสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และมอบหมายให้ นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนนำไปส่งมอบให้แก่บุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1-3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)