รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมการขนส่งทางบก มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

download