รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมการขนส่งทางบก และกรมบังคับคดีฯลฯ

download