รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563


ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯลฯ  download

ใบสมัครคัดเลือก  download

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครฯลฯ download

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครฯลฯ ครั้งที่ 2 download