ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายกิตติพศ ศิริสูตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางธันย์ชนก พลศารทูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ (นายพีระ รัตนวิจิตร) ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3