ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดประกาศฯ (pdf)  >>>คลิก<<<