ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ

     วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 27 โรงเรียน โดยใช้โปรแกรม zoom ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี