ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณุบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ