ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ