ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา

        เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ