ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563

          วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1-3, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี, ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี, ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ, ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง, ผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี