ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี 38.ค (2)

download