ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการคัดเลือกบุคคลเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2)

ดาวน์โหลด ประกาศฯ (pdf) >>>คลิก<<<