ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

download

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแยกเป็นแต่ละห้องสอบ

ห้องสอบที่ 1ห้องสอบที่ 2ห้องสอบที่ 3ห้องสอบที่ 4ห้องสอบที่ 5ห้องสอบที่ 6ห้องสอบที่ 7ห้องสอบที่ 8ห้องสอบที่ 9ห้องสอบที่ 10ห้องสอบที่ 11ห้องสอบที่ 12ห้องสอบที่ 13ห้องสอบที่ 14