ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

download

1. ประกาศรับสมัครฯลฯ   2. แบบขอเปลี่ยนตำแหน่ง (ตามหลักเกณฑ์ ว.30)  3. แบบขอโอน (ตามหลักเกณฑ์ ว.29)  4. แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฯลฯ 2. หลักเกณฑ์ (ว.30) 3. หลักเกณฑ์ (ว.29) 4. ซักซ้อมหลักเกณฑ์ (ว.29)