ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๓ (pdf)  >>>คลิก<<<

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด (pdf)  >>>คลิก<<<

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพิจารณารางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ (pdf) >>>คลิก<<<