ประกาศผลการคัดเลือก/การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

download

ตรวจสอบผลคะแนนการสอบ ภาค ก และผลการคัดเลือก ได้ที่นี่