การประกวดร้องเพลงจีนออนไลน์ “สะพานสู่ภาษาจีน” ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศฯ (pdf)  >>>คลิก<<<