บรรจุและแต่งตั้ง ฯ ครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชี กศจ.นนทบุรี)

กศจ.สุพรรณบุรี เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.นนทบุรี จำนวน ๒ อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคหกรรม จำนวน ๑ อัตรา และ วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน ๑ อัตรา ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ กศจ.สุพรรณบุรี ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ มารายงานตัว ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พร้อมเอกสารหลักฐานตามประกาศฯ

ประกาศ กศจ.สุพรรณบุรี