ศธจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมอาคารสถานที่และสุขาภิบาลของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (อิงลิชโฮม) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี