ศธจ.สุพรรณบุรี ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางตรีรณา เตโชทัยวณิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ติดตามการเตรียมความพร้อมตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2563 และวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ผลการติดตามพบว่าโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเปิดเรียนในปีการศึกษา 2563