รองเลขาธิการคุรุสภา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามภารกิจคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามภารกิจคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามภารกิจคุรุสภา อันจะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น