รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี