ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม Kick Off เริ่มต้นแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

วันนี้ 9 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนางตรีรณา เตโชทัยวณิช ร่วมกิจกรรม Kick Off เริ่มต้นแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี ถนนนางพิม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี