ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระดับจังหวัด

วันที่ 14 -16 สิงหาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระดับจังหวัด ตามโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน