ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 170 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยงเด็ก จากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพทั้งหมด