ศธจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ มอบความสุขแด่ผู้สูงอายุ

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด และสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ มอบความสุขแด่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(บ้านพักคนชราวัดกลาง) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี