ศธจ.สุพรรณบุรี รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายประสพ กันจู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวสุธีรา แก้วกาญจนเศรษฐ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนายกิตติพงษ์ โพชนะสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน โดยมี ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาววาสนา เสร็จกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง